تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - انواع ازدواج
جمعه 27 آبان 1390

انواع ازدواج

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

انواع ازدواج


ازدواج نقطه آغاز شیرین زندگی مشترك دو نفر است.

ازدواج احساسانه

این نوع ازدواج با جملاتی نظیر آه كه چقدر دوستت دارم! اگر تو نیایی منم بستنی نمی خورم! تو كجا
بودی تو آسمونا دنبالت می گشتم رو زمین پیدات كردم و ... شروع میشن. بالاخره یكی از اون دو تا به
دیگری میگه من از اولم تو رو نمی خواستم!...
ھر كسی ھم كه وضعیت اونا رو میبینه به فرزندش میگه : ببین عاقبت كنار خیابون با ھم آشنا شدن و
تو ماشین پراید نشستن و شماره دادن و شماره گرفتن ھمینه...

ازدواج عاشقانه

این نوع ازدواج كمی از احساسات بالاتر است. ھر دو یكدیگر را دوست دارند و می خواھند و به یكدیگر
اظھار علاقه می كنند و به عھد خود پایبندند. آنان سعی می كنند رفتارھای بچه گانه نشان ندھند و
حالت ھای عاشقی را تمرین كنند. كمی لاغر می شوند . از خواب و خوراك می افتند و بالاخره با اصرار
، ازدواج انجام می شود.ھر كسی ھم كه می بیندشون میگه خدایی ھمدیگه رو می خوان اگه بدن
برای خودشون بدن اگه خوشن برای خودشون خوشن.

ازدواج عاقلانه

این نوع ازدواج بر اساس اصول اعتقادی ، رعایت نظم اجتماعی و توجه به بافت جامعه و خانواده ای
طرفین انجام می شود. معمولا اگر احساسی ھم در این ازدواج باشد معمولا سمت و سوی عقلی
میگیرد. ازدواج ھم كه صورت گرفت به عنوان یك قرارداد اجتماعی و توجه به بافت جامعه و خانواده ھای
طرفین انجام می شود. و بسیار پایبند و مقید به رعایت حقوق آن ھستند. انتظار دختر و پسر از این
ازدواج درك منطقی ھمدیگر است.
ھر كسی ھم كه این موضوع را میبیند می گوید: خوب ازدواجی بود به ھم می خوردن. دیگه عاقل
شده بودن! خدا كمكشون كنه ھر آدمی كه برنامه ریزی كنه ھمین عاقبتو داره!
خلاصه بھترین ازدواج ازدواجیه كه عاقلانه و آمیخته از حس عاشقانه باشه. ازدواجی كه با عقل
ممزوج شده و ھمراه با عشق و احساس باشه عالیه...!