تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - اھمیت پیش نوازی در رابطه جنسی و ازدواج
جمعه 27 آبان 1390

اھمیت پیش نوازی در رابطه جنسی و ازدواج

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

اھمیت پیش نوازی در رابطه جنسی و ازدواج


در ابتدای رابطه طرفین در حال درك و یافتن خصوصیات یكدیگر ھستند. آنھا تمایل دارند كه مرزھا و محدوده ھای یكدیگر را شناسایی
كنند. بیشتر زوج ھا از زمانی كه با یكدیگر آشنا می شوند، تا وقتی كه با ھم ازدواج می كنند، ھیچ گونه رابطه ی جنسی با ھم برقرار
نمی كنند؛ اما آیا این امر بدان معناست كه در دروران عقد ھم نمی توانند به ھیچ وجه یكدیگر را لمس كنند؟ اصلاً؛ این دقیقاً ھمان
كاری است كه در این دوران باید انجام دھند. آنھا باید یكدیگر را لمس كرده و نوازش كنند. یكدیگر را در آغوش بگیرند و ببوسند. میل
خود را نسبت به دیگری ابراز كنند، و به طرف مقابل نشان دھند كه احساس زیادی نسبت به او دارند
زمانیكه زوجین به مرحله ی معاشقه برسند، از تحریك پذیری بالایی نسبت به ھم برخوردار خواھند بود. این مسئله به دلیل امری
فرای شیمی مطلوب فی ما بین بوجود می آید و می توان گفت كه بخش اعظمی از آن به دلیل نوازش كردن ھا و در آغوش گرفتن ھا
بوجود می آید. دوران ابتدایی ازدواج سرشار است از حمام ھای آب گرم دو نفره و معاشقه ھای طولانی مدت. اما چرا پس از مدتی
ھمه چیز ناپدید می شود؟
من تصور می كنم كه دلیل اصلی این امر كه میل و اشتیاق برای ارتباط جنسی پس از چندی در میان زوجین از بین می رود این است
كه شركای جنسی دیگر برای ھم جدید و باروح و پرنشاط نیستند.
زوجین دیگر مانند گذشته ھمدیگر را لمس نمی كنند، در آغوش نمی گیرند، و ناز و نوازش نمی كنند. به نظر می رسد كه فقط به این
خاطر به رختخواب می روند كه ارضا شوند و ھیچ چیز دیگر برایشان مھم نیست. آیا آنھا فراموش كرده اند كه ارگاسم تنھا بخش
ناچیزی از ارتباط جنسی است؟
رابطه ی جنسی به این دلیل در ابتدای آشنایی از جذابیت بالایی برخوردار است چرا كه در آن نوازش و لمس كردن و در آغوش گرفتن
زیادی وجود دارد. به این امور به طور كلی "پیش نوازی" اطلاق می شود؛ اما چقدر اتفاق می افتد كه زوج ھایی كه برای ١٠ سال یا
بیشتر با ھم ازدواج كرده اند، چنین كارھایی را برای ھم انجام دھند؟ اگر بخواھیم صادقانه به این پرسش پاسخ دھیم، باید بگوییم كه
به ندرت چنین اتفاقی روی میدھد. چقدر اتفاق می افتد كه یكدیگر را در آغوش بگیرند و شیطنتت به خرج دھند؟ متاسفانه به ندرت.
اما جای ھیچ گونه نگرانی وجود ندارد؛ شما اگر بیستمین سال زندگی مشتركتان را نیز می گذارانید این توانایی را دارید كه اشتیاق و
تمایلی كه در ماه عسل داشتید را به زندگی خود بازگردانید! تنھا چیزی كه به آن نیازدارید قدری پیش نوازی است.
در حقیقت پیش نوازی بخش مھمی از یك ارتباط جنسی موفقیت آمیز را تشكیل میدھد. چیزی است كه سبب می شود طرف مقابل
بیش از پیش تحریك شود. حركت كوچكی است كه سبب می شود میل طرف مقابل به شما دو چندان شود. زمانیكه فقط به بستر
رفته و ھمه چیز را با مقاربت شروع كنیم، نباید انتظار باشیم كه تحریك شویم و به اوج لذت جنسی دست پیدا كنیم. این امكان وجود
دارد كه برخی از افراد حتی موفق شوند به ارگاسم نیز برسند، اما باید نیمی از وقت خود را صرف تحریك كردن خود و طرف مقابل
بكنند.این كار فاصله زیادی با یك معاشقه ی رمانتیك دارد.
اما اگر ارتباط جنسی خود را با قدری پیش نوازی بیامیزید، آنوقت پیش از مقاربت ھر دو نفر به مرحله ی تحریك شدگی می رسند. ھر
دو نفر آماده ھستند، تمایل دارند و به اندازه ی كافی برانگیخته شده اند. این امر سبب می شود رابطه بھتری را برقرار كرده و ھر دو
نفر رضایت بیشتری را از ارتباط خود احساس كنند.
پیش نوازی چیزی نیست كه حتماً لازم باشد آنرا قبل از ارتباط جنسی شروع كنید. پیش نوازی را حتی می توانید صبح شروع كنید،
حتی اگر تا پایان شب نتوانید رابطه ی جنسی برقرار كنید. به خاطر داشته باشید كه ھمان نوازش ھا، در آغوش گرفتن ھا و بوسه
ھای كوچك ھستند كه تمایل و برانگیختگی زیادی در طرف مقابل ایجاد می كنند. خوب شروع كنید و حتی زمانیكه در حال تماشای
فیلم ھستید دستتان را بر روی پای معشوقه تان بگذارید. بوسه ھای آرام و لطیف از او بگیرید و كمی شیطنت كنید و یا حتی خیلی
زیاد... فقط فراموش نكنید كه مھمترین قسمت یك رابطه جنسی رضایت بخش، چیزی نیست جز.... پیش نوازی!