تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - شناخت دختران
جمعه 27 آبان 1390

شناخت دختران

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

شناخت دختران


من قصد ندارم کسی با خواندن این مقاله دلھره و استرس به جانش بافتد و صرفا آماری که برحسب تحقیقات
دو دوست بود را در این پایگاه درج کردم . آنچه مسلم است است اینه که پسرھا در ھر سنی می توانندبرای
خود موقعیت ایجاد کنند حتی با ھر کسی اما دختر خانمھا فاقد این امتیاز ھستند مسئله بعدی در این مقاله
تاثیرات خانواده بر روی انتخابھای جوانان میباشد که بعضی وقتھا این اثر گذاری مثبته و متاسفانه به علت
برخی ناھنجاریھای و بی اعتمادیھا و بدبینیھا تاثیرات منفی از خانواده بر انتخابھای جوانان آثار زیانباری به جا
می گذارد .
مھمترین رکن موجود در ھر رابطه اعتماد دو طرفه میباشد مسئله بعدی اینکه آقایون اگر نمیتوانند با این
مسئله کنار بیایند بھتره اول شرایط خود را آماده سازند به عنوان مثال دارا بودن شغل مناسب یکی از شروط
ھر خانواده ای میباشد اینکه شما دانشجو ھستید و برای ازدواج اقدام کنید به امید اینکه حالا بعده اخذ
مدرک وارد بازار کار شوید با شرایط فعلی ھمخونی ندارد مگر اینکه شغل ازاد داشته باشید یا اینکه از نعمت
داشتن پدری پولدار برخوردار باشید که خب البته داشتن پدر پولدار خوبه اما وابستگی مادی به دیگران
خوشایند اکثر دختران عاقل به دنبال کسی ھستند که کم داشته باشه اما وابستگی مالی به کسی
نداشته باشه شما که نمی تونید تا آخر عمر آویزون جیب پدرتون باشید ؟ دخترھا بیشتر ترجیح می دھند
کسی را انتخاب کنند که بتواند رو ی توانایی ھای خود حساب باز کند و گرنه چگونه میتوان روی ھمچین
ھمسری تکیه زد .
مسئله بعدی که آقایون باید به آن توجه داشته باشند اینکه کسی رو انتخاب کنید که شرایط شما را آنگونه
که ھستید بپذیرد و شما را به خاطر شخصیتی که دارید و به خاطر کارھایی که کردید یا احیانا نکردید شما را
انتخاب کنند . مثلا اگر شما دیپلم دارید اگر واقعا نمیتونید ادامه تحصیل بدید ھمسری انتخاب کنید که شما رو
با داشتن ھمین مدرک بپذیرد نه اینکه شما را وادرا کند ٤ سال برید دانشگاه و بعدا بر گردید خب شما اگر
میخواستید برید دانشگاه که مسلما تا حالا رفته بودید . مگر اینکه از قبل تصمیم به دانشگاه رفتن داشتید اما
شرایطش فراھم نبوده . زیادم نگران نباشید و عجولانه تصمیم نگیرید در حال حاضر تا چند سال آینده دختر
برای انتخاب ھمسر در جامعه فراوان است فعلا این خانمھا ھستند که از این نظر با مشکل روبرو ھستند .
اما دومین شرطی که ھمه پسرھا بعد از مشخص بودن اشتغال باید داشته باشند وضعیت نظام وظیفه
میباشد که ھر چقدرم ازش فرار کنید آخرش یه روز گیر کارت معافیت یا پایان خدمت خواھید افتاد . من مختصرا
جاھایی که کارت پایان خدمت یا معافیت نیاز دارند را مطرح میکنم تا کمی با این مسئله بیشتر آگاه شوید :
ھرگونه نقل و انتقالی که در محضر صورت میگیرد یعنی اگر کارت پایان خدمت نداشته باشید نه چیزی به نا
متون میشه نا میتونید چیزی به نام کسی کنید به جز خرید اتومبیل صفر به شرطی که قصد فروش نداشته
باشید یا خرید تلفن ھمراه . اما خرید مسکن ، خرید زمین ، وکالت نامه ، استخدام در مراکز دولتی ، اخذ مجوز
تاسیس شرکت و ... نیاز به کارت پایان خدمت دارد پس این قضیه ھم تکلیفشو مشخص کنید این ھم در نظر
داشته باشید ھمه مامورین انتظامی ، سپاه ، ارتش و بسیج میتوانند از شما بدون دلیل کارت پایان خدمت یا
معافیت مطالبه کنند حالا اگر تو خیابان از شما طلب کارت پایان خدمت کنند اگر نداشته باشید و مشمول
فراری باشید بلافاصله اعزامتون میکنند به خدمت دیگه کار به این ندارند که زن دارید بچه دارید کار دارید و ...
پس خیلی مھمه و بھتر حتما اقدام شود .