تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - نحوه عملکرد پیرامون مسائل جنسی
جمعه 27 آبان 1390

نحوه عملکرد پیرامون مسائل جنسی

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

نحوه عملکرد پیرامون مسائل جنسی


ھنوز شواھد مستدلی از فعل و انفعالات شیمیایی که در طی این بیماری در مغز رخ می دھد، در دست نیست.
پژوھش ھای معدودی در زمینه اثر افسردگی بر روی روابط جنسی انجام شده که در این قسمت به اختصار
نگاھی به آنھا می اندازیم.
از بعد بالینی کاملاً مشخص است که افسردگی بر روی تمام ارگان ھای بدن تاثیر گذاشته، عملکرد طبیعی آنھا
را با مشکل مواجه ساخته، و واکنش ھای بدن را از حد نرمال، کند تر می کند.
افسردگی به ویژه بر روی برنامه خواب و استراحت افراد تاثیر می گذارد. در اکثر بیماران اختلالاتی در مورد خواب
گزارش شده است. افسردگی ھمچنین بر روی ھر گونه فعالیتی که نیازمند شوق و حرارت، خودجوشی، و
ھمکاری دو جانبه باشد نیز تاثیر منفی می گذارد که در این میان می توان به رابطه جنسی نیز اشاره کرد.
می توان گفت که اغلب افرادی که افسرده ھستند، به مرور زمان تمایل خود را به رابطه جنسی از دست می
دھند. البته نمی توان به طور قطعی اظھار کرد که ١٠٠ % بیماران افسرده، تمایلی به برقراری رابطه جنسی
ندارند. در این میان مواردی دیده شده اند که به طور طبیعی روابط جنسی خود را حفظ می کنند و سکس تنھا
عاملی است که می تواند به آنھا اطمینان خاطر داده و آرامشان کند.
در آقایون کاھش فعالیت ذھنی سبب ایجاد خستگی و کسالت می شود که این امر نھایتاً منجر به کم شدن
شھوت شده و سبب بروز مشکلاتی در زمینه نعوظ می شود.
در خانم ھا کاھش فعالیت ذھنی سبب می شود تا آنھا علاقه خود را به برقراری رابطه جنسی از دست بدھند
و مشکلاتی در زمینه رسیدن به ارگاسم پیدا می کنند.
البته ھمه این مشکلات با بھبود بیماری افسردگی خود به خود بھبود پیدا می کنند. در حقیقت می توان گفت
که ایجاد علاقه مجدد به برقراری رابطه جنسی یکی از علائم اولیه بھبود بیماری است.
رابطه جنسی و داروھای ضد افسردگی
تنھا خود بیماری افسردگی نیست که بر روی زندگی جنسی فرد تاثیر منفی می گذارد. داروھای ضد افسردگی
مانند "پروزاک" نیز می توانند بر روی عملکرد جنسی فرد تاثیر نامطلوبی بگذارند.
یکی از رایج ترین تاثیرھای جانبی که این داروھا بر روی بیمار می گذارند این است که بازه زمانی رسیدن به اوج
لذت جنسی را افزایش داده و در برخی موارد فرد توانایی رسیدن به ارگاسم را به طور کلی از دست می دھد.
اگر چنین اتفاق برای شما روی داد از پزشک معالج خود بخواھید نوع داروھای شما را تغییر دھد.
افراد افسرده چگونه می توانند به خود و خانواده شان کمک کنند
این افراد برخی روزھا حالشان از روزھای دیگر بھتر است. باید در روزھایی که حالشان خوب است، سعی کنند
عشق و محبت بیشتری به اطرافیان و به ویژه شریک زندگیشان بدھند.
یک اسم رمز انتخاب کنید مثلاً اسم یک فیلم مورد علاقه و بعد از آن برای نشان دادن این امر که تمایلی به
برقراری رابطه جنسی ندارید و ترجیح می دھید فقط او را در آغوش بگیرید، استفاده کنید.
سعی کنید ھر روز پیاده روی کنید، بھتر است این کار را با ھمسرتان انجام دھید. پیاده روی نه تنھا شما را در
معرض ھوای آزاد قرار می دھد، بلکه مانند سایر فعالیت ھای ورزشی میزان اندروفین مغز را نیزافزایش میدھد.
اندروفین نوعی ماده شیمیایی است که به آسانی می تواند حالات درونی شما را تغییر داده و احساس خوبی
در بدن ایجاد کند.
حتی در روزھایی که شرایط مناسبی ندارید سعی کنید لحظه ای آرام بخش را پیدا کنید مانند صدای نغمه
خوانی پرندگان و یا گل ھایی که در باغچه خانه شکوفا شده اند. تمرین کنید تا حداقل روزی سه مورد از این
مسائل آرامبخش را در زندگی خود پیدا کنید.
زمانیکه شما دچار افسردگی می شوید تغییراتی در آداب غذاییتان رخ می دھد. اشتھای شما ممکن است به
طور کامل از بین برود و یا اینکه اشتھای سیری ناپذیری پیدا کنید. سعی کنید در طول روز ٥ بار میوه بخورید. این
کار به حفظ سلامت فیزیکی و ذھنی شما کمک شایان ذکری خواھد کرد.
به موزیک ھایی که علاقه دارید گوش دھید.
ایمان داشته باشید که دوران افسردگی نیز به پایان خواھند رسید و دوباره روزھایی می رسند که می توانید از
زندگی لذت ببرید.
چگونه می توان به شریک زندگی افسرده کمک کرد
سعی نکنید که وانمود کنید شرایط او را به طور کامل در ک می کنید، چون نمی توانید یک چنین کاری انجام
دھید. در عوض به او بگویید: من نمی توانم درک کنم که تو دقیقاً چه احساسی داری، ولی تمام تلاشم را می
کنم تا متوجه شرایطت بشوم و کمکت کنم."
اکثریت قریب به اتفاق افرادی که دچار افسردگی می شوند علاقه خود را به برقراری رابطه جنسی ازدست می
دھند. سعی کنید به او بقبولانید که این بی میلی به دلیل مسائل شخصی نبوده و منحصراً مربوط به بیماری او
می شود.
ناامید نشوید؛ شاید بعضی روزھا احساس کنید که تلاشتان به جایی نمیرسد، اما مطمئن باشید که اظھار
محبت دائمی بالاخره تاثیر خود را می گذارد و می توانید آنھا را متوجه ارزش ھای واقعی شخصی شان بکنید.
او را متقاعد کنید تا به متخصص مراجعه کند و کمک ھای لازم را از او بگیرد. افسردگی مقوله ای نیست که
بتوان یک تنه به جنگ آن رفت.
به خاطر داشته باشید: بھبود افسردگی درست مثل بھبود یک عمل جراحی است. از او به خوبی مراقبت کرده
و تا جایی که می توانید عشق و محبت خود را نثارش کنید. البته انتظار نداشته باشید که به سرعت کارھایتان
نتیجه بدھند.
برای خودتان کارھای جالب انجام دھید. زندگی با یک فرد افسرده کمی خسته کننده است به ھمین دلیل باید
مراقب خودتان باشید. برای خودتان وقت بگذارید، با دوستانتان به بیرون و یا سینما بروید. بیمارانی که دچار
افسردگی ھستند ترجیح می دھند که در خانه بمانند و ھیچ کاری انجام ندھند، اگر شما ھم بخواھید این کار را
انجام دھید ممکن است خودتان نیز دچار مشکل شوید.
ھمیشه به خاطر داشته باشید که این دوران نیز سپری خواھند شد و شریکتان ھم که در حال حاضر دچار
افسردگی شده، ھمان فرد قبلی است و ھیچ چیز عوض نشده.