تبلیغات
Etelaat Zanashoei - Ghabl & Baad Ezdevaj - یك رابطه جنسی خوب چه فوایدی دارد؟
جمعه 27 آبان 1390

یك رابطه جنسی خوب چه فوایدی دارد؟

   نوشته شده توسط: Siavash&Mohsen Rezaei    

یك رابطه جنسی خوب چه فوایدی دارد؟


١- بھبود حس بویایی: پس از رابطه جنسی ترشح ھورمون پرولاكتین افزایش مییابد. این ھورمون
سبب میگردد تا سلولھای بنیادی مغز نورونھای جدیدی را در پیاز بویایی مغز ایجاد كنند . (در دوران
شیردھی نیز این بھبودی حس بویایی در زنان مشاھده میگردد
٢- كاھش ریسك بیماریھای قلبی: داشتن بیش از ٣ نوبت رابطه جنسی در طول ھفته ریسك ابتلا به
بیماریھای قلبی را درمردان به نصف كاھش میدھد. رابطه جنسی كلسترول بد خون را نیز كاھش
میدھد.
٣- كاھش وزن و تناسب اندام: رابطه جنسی یك نوع فعالیت بدنی است. یك رابطه جنسی پرحرارت
٢٠٠ كالری انرژی می سوزاند، یعنی معادل ١٥ دقیقه دویدن بروی دستگاه ترد میل(دو ثابت). ضربان
قلب فرد برانگیخته (از لحاظ جنسی) از ٧٠ بار در دقیقه به ١٥٠ بار در دقیقه افزایش می یابد. انقباضات
حین رابطه جنسی باعث تمرین و درگیر شدن عضلات لگن، رانھا، باسن، بازوھا، گردن و قفسه سینه
میگردد. پلاسمای منی مردان حاوی ھورمونھای تحریك كننده غدد تیروئید میباشد، كه میتواند باعث
افزایش متابولیسم پایه در زنان و كاھش وزن آنان گردد.
۴- رابطه جنسی باعث افزایش تولید ھورمون تستوسترون میشود: این ھورمون باعث محكمتر شدن
عضلات و استخوانھا میگردد .
۵- كاھش افسردگی: زنانی كه از لحاظ جنسی فعال بوده و شریك جنسی آنان نیز از كاندوم استفاده
نمی كنند، كمتر مستعد افسردگی میباشند. ھورمون پروستاگلاندین موجود در منی مردان بوسیله
دستگاه تناسلی زنان جذب گردیده و باعث تعدیل ھورمونھای زنانه می شود. من ی مردان حاوی
ھورمونھای استروژن و پروژسترون میباشد كه ھر دوی آنھا در بھبود خلق موثر میباشند. زنانی كه در
معرض منی شوھران خود قرار دارند (رابطه جنسی بدون كاندوم) شادتر میباشند. (البته حاملگی
ناخواسته و عدم ابتلا به بیماریھای مقاربتی بایستی در اولویت باشد )
۶- تسكین درد:درست قبل ازارگ اسم (اوج لذت جنسی) سطح ھورمون اكسی توسین به ٥ برابر
سطح نرمال افزایش می یابد. این ھورمون باعث ترشح آندورفین (ضد درد طبیعی بدن) گردیده و ھرگونه
دردی را تسكین میدھد. رابطه جنسی باعث ترشح ھورمون استروژن نیز میگردد كه میتواند دردھای
قاعدگی را كاھش دھد.
در A ٢ بار درھفته رابطه جنسی دارند، سطح پادتن ایمنوگلوبین - ٧- سرماخوردگی كمتر: افرادی كه ١
بدن آنھا ٣٠ درصد بیشتر میباشد. این امر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میگردد.
٨- كنترل بھتر مثانه: رابطه جنسی تمرینات كگل طبیعی می باشند و باعث تقویت عضلات مثانه میگردد
.
٩- دندانھای سالم تر: پلاسمای منی (جذب شده از مخاط مھبل) حاوی روی، كلسیم و دیگر مواد
معدنی میباشد كه از پوسیدگی دندانھا جلوگیری میكند. ھمچنین آداب برفراری رابطه جنسی، دو
شریك جنسی را ملزم به رعایت اصول اولیه بھداشت از جمله مسواك زدن دندانھا میكند .
١٠ - سلامت پروستات: برخی اورولوژیستھا به رابطه میان تعداد انزال و سرطان پروستات اعتقاد دارند.
برای تولید مایع من ی پروستات و كیسه من ی موادی ھمچون روی، اسید سیتریك و پتاسیم را از
خون میگیرند و آنھا را تا ٦٠٠ برابر تغلیظ میكنند. در این بین ھر عامل سرطانزای موجود در خون نیز
ممكن است به ھمراه این مواد و به ھمین میزان در پروستات تغلیظ و انباشته گردد. رابطه جنسی و
انزال مكرر میتواند از انباشته شدن عوامل سرطانزا در درون غده پروستات جلوگیری به عمل آورد. البته
ثابت گردیده داشتن رابطه جنسی با چندین شریك جنسی میتواند سرطان پروستات را در مردان تا ٤٠
درصد افزایش دھد. (به خاطر افزایش ریسك ابتلا به بیماریھای منتقله از راه جنسی)
١١ - افراط در رابطه جنسی برای زنان بی خطر است: رابطه جنسی باعث سفت شدن عضلات شكم و
باسن و بھبود ساختار قامتی در زنان میگردد. البته مشروط بر اینكه از بیماریھای مقاربتی ،حاملگی
ناخواسته و ھرگونه استرس خبری نباشد. زنان یائسه ای كه از رابطه جنسی امتناع می ورزند ممكن
است دچار آتروفی(تحلیل) مھبل و مقاربت دردناك گردند. تمام ھورمونھایی كه زنان یائسه به آنھا نیاز
دارند، از طریق رابطه جنسی سالم با شوھرانشان قابل دریافت میباشد. (رابطه جنسی بدون كاندوم )
١٢ - افراط در رابطه جنسی میتواند برای مردان دردسر آفرین باشد: آلت تناسلی مردان ممكن است
دچار خراشیدگی و یا تحریك پوستی گردد. ھمچنین در رابطه جنسی خشن و طولانی مدت بافت آلت
تناسلی مردان میتواند دچار آسیب گردد. شل شدن آلت پس از نعوظ و انزال بی علت نیست. ھنگام
نعوظ آلت مرد از خون پر میگردد. اما پس از آن دیگر خونی در آلت جریان نمی یابد. برای جذب مجدد
اكسیژن عضلات آلت بایستی شل گردند. چنانچه شما اجازه ندھید تا آلت شل شده و استراحت كند،
كه (priapism) با این كار عضلات آلت را از دریافت اكسیژن كافی محروم كرده اید. در بیماری پریاپیسم
در آن نعوذ دائمی پدید می آید، آلت ممكن است دچار مرگ سلولی گردد. به ھمین خاطر پریاپیسم یك
اورژانس پزشكی محسوب میگردد .
١٣ - افزایش جریان خون: رابطه جنسی جریان خون به مغز و دیگر اعضای بدن را افزایش میدھد. بنابراین
اكسیژن و مواد مغذی بیشتری به ارگانھای بدن رسیده و مواد زاید نیز سریعتر از بدن دفع میگردند .
١۴ - افزایش طول عمر: نرخ مرگ و میر درافرادی كه ٢ بار درھفته به ارگاسم میرسند، نصف افرادی
است كه در طول ماه تنھا یك مرتبه ارگاسم را تجربه میكنند.
١۵ - رابطه جنسی باعث افزایش سطح ھورمون استروژن در زنان میگردد: این ھورمون باعث انعطاف
پذیری و لغزندگی بیشتر مھبل شده و زنان را در برابر بیماریھای قلبی محافظت میكند.
١۶ - رابطه جنسی در كاھش استرس و اضطراب بسیار موثر است: ھمچنین رابطه جنسی باعث بھبود
كیفیت خواب میگردد .
١٧ - رابطه جنسی چنانچه با عشق توام باشد شفا بخش و درمانگر است: چنانچه كسی را دارید كه
برایتان اھمیت قائل بوده و دوستتان داشته باشد و در مقابل شما نیز برای وی اھمیت قائل بوده و
٥ برابر - دوستش داشته باشید، از لحاظ احساسی و جسمی نیز با یكدیگر صمیمی باشید، آنوقت ٣
كمتر در معرض خطر مرگ زودرس و یا ابتلا به بیماریھای گوناگون قرار خواھید داشت. بخشی از آن به
خاطر اثرات مثبت لمس كردن میباشد. در آغوشگرفتن و نوازش كردن باعث تغییر در تركیبات شیمیایی
بدن شما میشود .
١٨ - رابطه جنسی سالم در افزایش اعتماد بنفس و عزت نفس زنان و مردان (خصوصا مردان ) میتواند
تاثیر بسزایی داشته باشد